Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
No result...

นักเรียนโรงเรียนศิริธรรมวิทยาได้เข้าร่วมงานวางศิลาฤกษ์ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี

รูปภาพเพิ่มเติม