Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน ส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ (SMP) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนศิริธรรมวิทยา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม