Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดระดับทางภาษา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศิริธรรมวิทยาได้เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับทางภาษา ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รูปภาพเพิ่มเติม