Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ศิษย์เก่าศิริธรรมเยี่ยมเยียนโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 กลุ่มศิษย์เก่าศิริธรรม ที่กำลังศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้รวมตัวกันมาพบปะเยี่ยมเยียนโรงเรียนและเหล่าประสบการณ์ชีวิตมหาลัยให้กับน้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี62 และทางโรงเรียนขอขอบคุณกลุ่มศิษย์เก่าที่ให้ความสำคัญเสมอมา

รูปภาพเพิ่มเติม