Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๒ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศิริธรรมวิทยาได้ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๖ โดยมี พ.ท.อรรถวิทย์ ประภามณฑล ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ เป็นประธานในพิธี ณ สนามฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

รูปภาพเพิ่มเติม