Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รางวัลชมเชยในการประกวดหนังสั้น PNU AWARD'8

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น PNU AWARD'8 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับรางวัลชมเชย

รูปภาพเพิ่มเติม