Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ทีมกุมปัง อัล-อามีน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทีมกุมปัง อัล-อามีน ตัวแทนจากโรงเรียนศิริธรรมวิทยา ปอเนาะดูกู ได้รับเกียรติร่วมงานแสดงอนาชีดรับเชิญในงาน " ๑๐๐ ปี พหุวัฒนธรรมอำเภอบาเจาะ ๖๐ ปีตามรอยพ่อในบาเจาะ อิสลามในเมืองจีน"

รูปภาพเพิ่มเติม