Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรม "เปิดบ้านครอบครัวศิริธรรม" ต้อนรับวันฮารีรายอ ครั้งที่2

เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับวันฮารีรายอ    “เปิดบ้านครอบครัวศิริธรรม ครั้งที่ 2”   โดยมีท่าน ผอ. สช. นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน มาเปิดงานในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานมีการแสดงของนักเรียนและหยิบฉลากของที่ระลึกจากผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน ที่สำคัญมีผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบทั้งของขวัญและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ขาดไม่ได้โรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนที่มาร่วมงานทำให้หายคิดถึงและอบอุ่นมากขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม