Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนวัฒนาอิสลาม มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวัฒนาอิสลาม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC) ทางโรงเรียนศิริธรรมวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม