Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที เพื่อขับเคลื่อน โครงการ Proud of นศท.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศิริธรรมวิทยา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที เพื่อขับเคลื่อน โครงการ Proud of นศท. พลังแห่งความดีของนักศึกษาวิชาทหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับการชื่นชมจากครูและบุคลากร

รูปภาพเพิ่มเติม