Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรม English Camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนศิริธรรมวิทยา ได้จัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) ได้รับเกียรติจาก ดร.อาลยัส หะยีสาและ มาเป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมในวันแรกมีหลายกิจกรรม เช่น English Interview Session ฝึกการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีเล่นเกมส์จิ๊กซอ-Jigsaw เกมส์บวก-ลบ เลขเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม