Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในคาบชุมนุม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศิริธรรมวิทยา ได้สอนและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ให้กับลูกเสือโรงเรียนศิริธรรมวิทยา ในกิจกรรมพี่สอนน้อง

รูปภาพเพิ่มเติม