Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมวาดภาพบนพื้นปูซีเมนต์บริเวณอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนพื้นปูซีเมนต์บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท หมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

รูปภาพเพิ่มเติม