Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มสาระศาสนา

       

01007
นายมูฮัมหมัดตอเฮ ลามะทา
หัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา

       

01005

นายมาโซ ลามะทา

 

01006

นายมะดาเฮ ลามะทา

 


03004

นายดอเลาะ นิมิง

                 

 03005

นายอาหะมะ ซาแมง03006

นายอาแว ยูโซะ


03007

นายมะรอซี แดเมาะเล็ง

 03008

นายสุไลมาน นิปิ

03009

นายดุลเลาะ  สาแม

     

 03013

ซาเปียน เจ๊ะแว

         

 03017

นายอาแว  มูเส็ง

 03020

นางสาวซารีฮา อามิงตีเยาะ

     

 03021

นางสาวอาซีซะห์  แตหลง

 

         

 03024

นางสาวพาอีซะห์  สามาเล๊ะ

03027

นางสาวยามีละห์  สาแม

     

03029

นางสาวอรุณี   แบรอสะแม

 

     

 

03034

นางสาวไซตง  ตะโละดิง

03035

นางสาวอูมัยมูเน๊าะ  สะมะแอ

     

03042

นายอาพีพี  ลามะทา

 

     

 

     

 

03043

นางสาวซะห์รียะห์  ลามะทา

     

03044

นายนุรดิง  ลอตง

     

03045

นายมูฮำหมัดซาเฮดฮามีดี สะมะแอ