Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Symbol

 

                    

 

สัญลักษณ์โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

เครื่องหมายของโรงเรียน คือ รูปพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวางอยู่บนที่วางพระคัมภีร์ทำจากไม้ด้านหลังมีรูปโลก

อักษรย่อว่า ศ.ธ.ว. สีประจำโรงรียน คือ สีม่วง-ขาว