กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

02042
 นายซูห์ดี ปูเต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

02002

นางสาวเจ๊ะบารียะ มะสาและ

02048

นางสาวนายูรา มะลือกะ

 

 02053

นางสาวอาลาวียะห์ กาเจ