กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

p191ckcqnkikl1sng1dk9nqv1i324
นางสาวอาตีย๊ะ   โซะ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
p191ckcqnp9lq1cm51uk21fn7s671sp191ckcqno1q5b1svq15aa1qb25d818p191ckcqnpm5ncq41032t5h3021p191ckcqnmamdc7q1ssijim1s95n
 นางสาวมัสเตาะห์   ดือราอิง               นายตอมีซี   มูซอ                  นางสาวแวอามีเนาะ   ตูแป               นางสาวดรุณี   ดิอเระ       
p191ckcqnlaac1pfe15pp1q8m58ap191ckcqnn3le89716mv14h3ie811
    นายอิลมี  ซีเซ็ง                       นางสาวอรวรรณ  ฮะ