กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

       

01010
นางสาวอาตีย๊ะ โซะ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

       

02008

นางสาวมัสเตาะ ดือราอิง

 

02019

นางสาวแวอามีเนาะ ตูแป

 


02021

นางสาวดรุณี บิลังโหลด

 


                 

02038

นายอิลมี ซีเซ็ง
02040

นางสาวมะนาเซร์ อาแด
02041

นายตอมีซี มูซอ

         

02052

นายเอกลักษณ์ กาดัสซา