กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

p191ckcqnq17c01r641a7m1sar1os42c
นายมะสอปี  ปิ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

p191ckcqnn1mfa1js78p6knuqri15p191ckcqno36e7hq1brn180qctd1jp191ckcqno1klv177fa4vifr17621g
นางสาวนาอีด๊ะ   เซ็ง               นางสาวฮุสนา   เจ๊ะเตะ                นายอณิรุต   อาแว