กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

02030
นายมะสอปี ปิ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

02012

นางสาวนาอีด๊ะ เซ็ง

02033

นายอณิรุต อาแว

04002

นายมุนตาด บิหลังโหลด

 

02043

นายแพนดี มะลือกะ