กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

02030
นายมะสอปี ปิ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

02012

นางสาวนาอีด๊ะ เซ็ง

02033

นายอณิรุต อาแว

 

02043

นายแพนดี มะลือกะ