กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       

01010
นางสาวฟิตรี สะเด็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

       

02026

นางสาวไซนับ ปาแนมาแล

 

02054

นางสาวโซเฟีย เจะกอเดร์

 


02056

Mr.Mohamed Ziahaq Inoussa