กลุ่มสาระศาสนา

p191ckcqnq1ecq1vvt3qt14q8c5j2i
นายมูฮัมหมัดตอเฮ   ลามะทา
หัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา
p191ckcqnn78bui3pkv176vmm816p191ckcqnn1g3e7tccrj60j1660vp191ckcqnq182m1gnnr2dtt78vl26p191ckcqnlte41qmpue81qbg18lab
      นายมาโซ   ลามะทา                    นายมะดาเฮ   ลามะทา                  นายอาแว   ยูโซะ                        นายดุลเลาะ  สาแม    

   
p191ckcqnm1m5j16slqqj8k5o7jdp191ckcqnn1re31f1s1aj143n1ik9pp191ckcqnq1n7nlhg1p789ru1cq62dp191ckcqnqpde1h791cmialfs912e
  นายอาแว   มูเส็ง                     นายมะรอซี   แดเมาะเล็ง                นายดอเลาะ   นิมิง                      นายอาหะมะ   ซาแมง


p191ckcqnm5vp1kk21dcm161404ep191ckcqnp1k4a5or1egjrhbapc25p191ckcqnm14jb1hpb1clpr461nitf
นางสาวอรุณี   แบรอสะแม         นางสาวซารีฮา   อามิงตีเยาะ         นางสาวอาซีซะห์   แตหลง