กลุ่มสาระสังคมจริยธรรม

       

03014
นายมะตีรมีซี ตาเหตาแซ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมจริยธรรม

       

03003

นายอับดุลเลาะ ปูเตะ

 

03005

นายอาหะมะ ซาแมง

 


03008

นายสุไลมาน นิปิ

                 

03022

นางคอลีเยาะ  อาลี03033

นางสาวอาสนี  เจ๊ะฮะ

 

03046

นายมุสลิม ดือราแมง