ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2557

Rate this item
(1 Vote)
Written by  | Published in: เกี่ยวกับโรงเรียน

นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2557
ชาย 524
หญิง 543
รวม
1,057

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 2 3 4 5 6 รวม
ชาย - - - 41 39 37 117
หญิง 41 31 30 - - - 102
รวม 41 31 30 41 39 37 219

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 1 2 3 4 5 6 รวม
ชาย - 39 - 36 - 38 113
หญิง 44 - 40 - 41 - 125
รวม 44 39 40 36 41 38 238

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 2 3 4 5 6 รวม
ชาย - 46 - 45 - 45 136
หญิง 38 - 36 - 39 - 113
รวม 38 46 36 45 39 45 249

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 1 2 3 4 รวม
ชาย - 10 21 32 63
หญิง 44 34 12 - 90
รวม 38 44 33 32 153

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง 1 2 3 รวม
ชาย - 32 18 50
หญิง 36 - 11 47
รวม 36 32 29 97

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 2 3 รวม
ชาย - - 45 45
หญิง 29 37 - 66
รวม 29 37 45 111
Read 2281 times
Last modified on วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 09:11
Login to post comments